Traffic Monitor Plus là một ứng dụng mạnh mẽ và hàng đầu để giám sát và đo lường lưu lượng và dữ liệu tiêu thụ của Wi-Fi, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn trên Android. Ứng dụng này cung cấp cho bạn khả năng giám sát lưu lượng dữ liệu truyền nhận theo thời gian thực và với nhiều tính năng như kiểm tra tốc độ tải xuống và tải lên, nó có thể trở thành công cụ tốt nhất cho những người làm việc với internet! Tất cả các công cụ trong ứng dụng này được chia thành 5 danh mục giám sát lưu lượng dữ liệu internet, giám sát cuộc gọi, đếm tin nhắn, đo tốc độ và quản lý nhiệm vụ, chúng tôi sẽ xem xét và liệt kê chúng:

* Quản lý nhiệm vụ để dừng các quy trình đang chạy

* Hiển thị thông tin trao đổi khi sử dụng internet

* Hiển thị thống kê đầy đủ về lượng sử dụng Internet của bạn trong các ngày và tháng trước đây

* Hiển thị đầy đủ số lượng cuộc gọi điện thoại nhận và thực hiện

* Khả năng đo và hiển thị tốc độ và độ trễ trong kết nối không dây

* Hiển thị trạng thái pin (mức độ, điện áp, nhiệt độ)

* Hiển thị mạng di động như anten và thông tin tín hiệu

* Được sở hữu các tiện ích tùy chỉnh với các kích thước khác nhau cho trang chủ

Không có gì để nghi ngờ rằng Traffic Monitor Plus là công cụ quản lý và kiểm soát lưu lượng truy cập tốt nhất, được cung cấp miễn phí và Usroid cung cấp phiên bản mới nhất cho bạn.

 

Download Traffic Monitor Plus - Android traffic monitoring program