Bằng cách sử dụng ứng dụng Autorun Manager bạn có thể có quyền quản lý hoàn chỉnh trên các chương trình tự động chạy và ngăn chúng tự động chạy. Với ứng dụng này, bạn có thể vô hiệu hóa các phần mềm không cần mở và tăng tốc xử lý điện thoại của bạn và giảm tiêu thụ pin .

Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Autorun Manager miễn phí từ فارسروئید để cài đặt trên điện thoại thông minh Android của bạn.

 

Autorun Manager Android