EDS – mã hóa tệp của bạn để bảo vệ dữ liệu của bạn v2.0.0.245Công cụ mạnh mẽ để mã hóa và ẩn tệp
Phiên bản đã mua của chương trình trị giá 3,99 đô la

Tất cả chúng ta có rất nhiều thông tin trên điện thoại thông minh của chúng ta, trong đó một số là riêng tư và bí mật và chúng ta không muốn ai khác có quyền truy cập vào chúng. Các thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, thông tin ngân hàng, ảnh và video cá nhân. Trong các trường hợp khác nhau như bị mất cắp hoặc bị hack điện thoại hoặc thậm chí khi bạn cho ai đó mượn điện thoại của bạn, sự riêng tư của thông tin này có thể bị đe dọa. Vì vậy, việc để các thông tin này mở cửa và truy cập cho tất cả mọi người không phải là một hành động thông minh và tốt hơn là sử dụng các công cụ đặc biệt để bảo vệ dữ liệu này. Hôm nay chúng tôi có một công cụ chuyên dụng và mạnh mẽ để thực hiện công việc này dành cho bạn. EDS – mã hóa tệp của bạn để bảo vệ dữ liệu của bạn là tiêu đề của một ứng dụng để khóa và ẩn các tệp và thông tin cá nhân trong điện thoại, đặc biệt dành cho hệ điều hành Android, được phát triển bởi sovworks và được phát hành với giá 7,49 đô la trên Google Play. Ứng dụng này cho phép bạn tạo các thư mục được bảo vệ hoàn toàn và lưu trữ dữ liệu của mình trong đó. Thư mục này được bảo vệ bằng cách sử dụng các phương pháp như VeraCrypt (R), TrueCrypt (R), LUKS, EncFs, CyberSafe (R). Tất cả các tệp tin được đặt trong thư mục này sẽ được ẩn khỏi trình quản lý tệp tin, thư viện ảnh và các ứng dụng khác và chỉ có thể truy cập thông qua ứng dụng này. Để khóa dữ liệu, bạn có thể sử dụng mật khẩu, mẫu hoặc tệp khóa. Công cụ mã hóa tệp tin rất mạnh mẽ đến mức ngay cả khi có quyền truy cập vào thư mục, bạn cũng không thể xem các tệp tin trong đó. Vì tất cả chúng đã được mã hóa bằng các thuật toán rất mạnh mẽ mà việc phá khóa chúng không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Một số tính năng và khả năng của ứng dụng EDS – mã hóa tệp của bạn để bảo vệ dữ liệu của bạn trên Android:

  • Hỗ trợ các định dạng VeraCrypt (R), TrueCrypt (R), LUKS, EncFs, CyberSafe (R).
  • Tạo thư mục được mã hóa trong Dropbox bằng EncF
  • Khả năng kết hợp các phương pháp mã hóa khác nhau để đạt đến mức an toàn tối đa
  • Khả năng mã hóa các loại tệp với các định dạng khác nhau
  • Hỗ trợ Keyfiles
  • Ẩn tất cả các tệp đã mã hóa khỏi trình quản lý tệp và thư viện ảnh
  • Khả năng mount các container (yêu cầu quyền root)
  • Khả năng phát trực tiếp các tệp đã mã hóa từ trong ứng dụng
  • Khả năng tạo cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin như mật khẩu, thông tin ngân hàng, v.v.
  • Có một tiện ích để truy cập nhanh hơn vào các tệp đã mã hóa

Ứng dụng EDS – mã hóa tệp của bạn để bảo vệ dữ liệu của bạn là một công cụ tuyệt vời và rất mạnh mẽ cho những người dùng quan tâm đến bảo mật thông tin của họ. Ứng dụng này vừa mới được phát hành trên Google Play với giá cao, và bạn có thể tải phiên bản đã mua kèm tất cả các tính năng và khả năng từ Usroid hoàn toàn miễn phí.

 

EDS – encrypt your files to keep your data safe